Algemene voorwaarden

Deelname aan de lessen MEDANS betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor de desbetreffende locatie.

Cursus

 • Onder cursus wordt verstaan een aaneengesloten les-periode van zes lessen, die door MEDANS wordt uitgevoerd en georganiseerd. Zie het lesrooster op de website van MEDANS voor de actuele data.

Cursist

 • De persoon die daadwerkelijk aan een cursus deelneemt.

Docente

 • Astrid Wagenmakers

Inschrijving

 • Inschrijving voor de lessen geschiedt door het invullen en insturen van een op de website van MEDANS, www.medans.nl beschikbaar gesteld aanmeldingsformulier. De ontvangst van de aanmelding wordt vervolgens per email bevestigd.
 • De les wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
 • Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • U schrijft zich in voor 6 lessen; na afloop van deze lessen kunt u beslissen om wederom 6 lessen te volgen.

Tarieven

 • Wanneer de deelnemer zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt MEDANS zich het recht om de toegang tot de les te weigeren
 • Tarieven zijn per kalender jaar geldig. Het lesgeld kan jaarlijks door MEDANS worden verhoogd. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de website en/of mail. 

Betaling

 • Het tarief voor 6 lessen dient contant te worden voldaan voor aanvang van de eerste les, door het afnemen van een 6-rittenkaart.
 • Een proefles is gratis en kan eenmaal per deelnemer worden aangevraagd.

Verhindering

 • Indien u niet aanwezig kunt zijn op de les, dan kunt u de rittenkaart opmaken bij een volgende les.
 • Indien de docente niet in staat is een les te verzorgen, dan wordt uw rittenkaart niet belast met een les.

Aansprakelijkheid

 • Docente is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan een cursusactiviteit. Docente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan de eigendommen van MEDANS en/of desbetreffende locatie dienen te worden vergoed

 

 

MEDANS

Dans en Meditatie

Damastberg 110

4708 DE Roosendaal

 

www.medans.nl

info@medans.nl